• Nhân Viên Khảo Sát Người Tiêu Dùng Trên Thị Trường

  Công Ty TNHH MTV Cimigo #thoivu #duan #sinhvien #vieclamsinhvien
  • Cộng Tác Viên
  • Full Time
  • Part Time
  • Việc làm sinh viên mới ra trường
  • Posted 13 giờ ago
 • Phỏng Vấn Viên Thu Thập Ý Kiến Người Tiêu Dùng (Full time – Part time)

  Công Ty TNHH MTV Cimigo #thoivu #duan #sinhvien #vieclamsinhvien
  • Cộng Tác Viên
  • Full Time
  • Part Time
  • Việc làm sinh viên mới ra trường
  • Posted 4 ngày ago
 • Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Bài Khảo Sát

  Công Ty TNHH MTV Cimigo #thoivu #duan #sinhvien #vieclamsinhvien
  • Cộng Tác Viên
  • Full Time
  • Part Time
  • Việc làm sinh viên mới ra trường
  • Posted 4 ngày ago
 • Nhân Viên Thu Thập Ý Kiến Người Tiêu Dùng (Full time/ Part time)

  Công Ty TNHH MTV Cimigo #thoivu #duan #sinhvien #vieclamsinhvien
  • Cộng Tác Viên
  • Full Time
  • Part Time
  • Việc làm sinh viên mới ra trường
  • Posted 4 ngày ago