Tổng quan

Unilever là tập đoàn sản xuất hàng tiêu dùng và thực phẩm, đã thành công và phát triển nhanh chóng tại hơn 150 quốc gia trên thế giới. Trong suốt 22 năm hoạt động tại thị trường Việt Nam, Công ty Unilever đã có những đóng góp đáng kể trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người tiêu dùng trên cả nước. Bên cạnh đó, Công ty Unilever cũng rất chú trọng phát triển nguồn nhân lực kế thừa là người Việt Nam, trong đó đội ngũ sinh viên đóng vai trò quan trọng.

Unilever VN is seeking for Marketing intern who desire to work in the most professional environment.

Title: Marketing Intern (Full-time)

Duration: 6 months

Working place: Unilever Vietnam Head Office, 156 Nguyen Luong Bang, District 7, HCMC

Job description:
– Support on Brands Team in different projects 
– Support on administrative tasks & execution of trade shows

Job requirements:
– Fresh-Graduate or Senior Student – University degree in Marketing, Business Administration, related fields or have experienced in the related fields
– Detail-oriented, fast learning and hard-working
– Good follow-up skill

Benefits:
– Competitive internship allowance
– Parking Space
– Shuttle Bus 
– Breakfast & lunch provided
– Training & coaching from Unilever Brand Teams.

How to apply:

Please send your updated CV to Email : FLL.vietnam@unilever.com