Tổng quan

Marketing Fast Track Program 2017 (MFTP 2017) là chương trình tuyển dụng và đào tạo các bạn trẻ tài năng và mong muốn tìm kiếm cho mình một môi trường làm việc với những điều kiện thuận lợi để phát triển nhanh trong lĩnh vực Marketing.

  • Phối hợp với nhóm sản phẩm để lên kế hoạch Marketing.
  • Phối hợp với các bộ phận liên quan và các agency bên ngoài để thực thi kế hoạch Marketing.
  • Thực hiện các nghiên cứu về thị trường, đối thủ cạnh tranh, định vị sản phẩm.
  • Thực hiện các phân tích số liệu về sản phẩm, người dùng để đưa ra góp ý về định hướng nội dung & vận hành sản phẩm.
  • Theo dõi và cập nhật tình hình chiến dịch Marketing, thực hiện báo cáo.