Tổng quan

Thực hiện nhập, xuất kho vật tư:

–      Phối hợp với các bộ phận để nhận vật tư đảm bảo: Hàng được giao đúng với đơn đặt hàng về số lượng, quy cách, chất lượng, đảm bảo hàng giao không vượt yêu cầu mua hàng, bất cứ sự thay đổi nào cũng phải được phê duyệt bởi TGĐ.

–      Lập phiếu xuất/nhập kho: cập nhật thông tin vật tư đã xuất/nhập, nhập, mã hóa sản phẩm trên sổ sách, file dữ liệu khác theo quy định của công ty.

–      Giám sát và hỗ trợ (nếu cần) quá trình xuất, nhập vật tư.

–      Đảm bảo hiệu suất cung cấp nguyên liệu cho quá trình thi công.

* Bảo quản, lưu kho vật tư, vật tư, tài sản:

–      Chịu trách nhiệm lưu trữ và bảo quản chìa khóa kho.

–      Tổ chức công tác lưu kho khoa học, dễ kiểm soát.

–      Giữ cho kho, xưởng và nơi làm việc được ngăn nắp, sạch sẽ, khô ráo và thoáng mát.

–      Giữ cho khu vực vận chuyển sạch sẽ, tuân thủ các thủ tục, luật lệ và quy định nhằm duy trì môi trường làm việc sạch sẽ và an toàn.

–      Đảm bảo sắp xếp vật tư, TS CCDC tránh bị ướt, đổ vỡ, hỏng hóc trầy xước, dễ lấy.

–      Sắp xếp và lưu trữ kho hợp lý, theo đúng kế hoạch, theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất và theo các chính sách và thủ tục, đảm bảo vật tư được phân lọc rõ ràng thuận tiện cho việc xuất-nhập hàng.

–      Theo dõi số lượng tồn kho tối thiểu hàng ngày.

–      Đảm bảo tất cả các loại vật tư phải có định mức tồn kho tối thiểu.

–      Nếu số lượng vật tư xuất/nhập biến động, phải đề xuất Giám Đốc thay đổi định mức tồn kho tối thiểu cho phù hợp.

–      Trông giữ và kiểm soát an toàn vật tư của công ty.

–      Giữ gìn, đảm bảo tài sản của công ty được nguyên vẹn.

* Đặt mua vật tư

–      Định kỳ theo dõi kế hoạch lập các phiếu yêu cầu mua hàng hoặc đơn hàng nhập kho.

–      Theo dõi quá trình nhập hàng thông qua phiếu ghi chú trên giá kệ hàng, đôn đốc việc giao hàng của các đối tác.

–      Trực tiếp làm thủ tục mua hàng và theo dõi nhập hàng.

* Tuyệt đối tuân thủ quy định về phòng cháy chữa cháy (PCCC) và an toàn trong kho

–      Định kỳ kiểm tra lại các đường điện, các pallet gỗ, khu vực lưu trữ hàng hóa.

–      Nhắc nhở và nghiêm cấm việc dùng lửa trong kho bãi.

* Kiểm kê, báo cáo:

–      Định kỳ cuối tháng tiến hành kiểm kê vật tư tồn kho tại kho tổng. Tổng hợp số liệu kiểm kê thực tế đối chiếu với số liệu trên sổ sách kế toán và phần mềm kế toán.

–      Lập báo cáo chi phí, tồn kho vật tư tổng hợp của tháng, các báo cáo tháng về tiêu thụ vật tư ký gửi (nếu có).

* Lưu trữ thông tin và quản lý chứng từ tài chính kế toán:

–      Lưu trữ hồ sơ thanh toán khoa học, gọn gàng, đảm bảo dễ tra cứu.