Tổng quan

Nhân Viên Kinh Doanh cho sản phẩm Ví điện tử Smartpay

• Chăm sóc khách hàng cũ dựa trên data có sẵn theo sự phân công của Quản lý trực tiếp
• Tư vấn – hướng dẫn sử dụng sản phẩm ví điện tử SmartPay
• Duy trì và phát triển các mối quan hệ với khách hàng và đối tác
• Chịu trách nhiệm về doanh số cá nhân
• Theo dõi, báo cáo công việc cho cấp trên
• Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp

– Mức lương cạnh tranh up to 10 000 000 VND

– Đào tạo miễn phí