Tổng quan

Chào các bạn, mình hiện đang muốn triển khai một thử nghiệm nhỏ cho dự án startup (trong khoảng 7 ngày). Mình cần tìm một số bạn trẻ năng động hỗ trợ.

Công việc khá đơn giản:

· Giới thiệu dịch vụ mới bọn mình dư định cung cấp cho các bãi xe và cửa hàng xung quanh khu vực quận 3 và quận 1.

Thù lao:

  • 80.000đ/ đơn vị tiếp cận
  • Thưởng thêm 80.000đ/ đơn vị đồng ý liên kết dịch vụ
  • Thưởng thêm khi hoàn thành chỉ tiêu mỗi ngày

Không quy định thời gian làm việc và số lượng, các bạn có thể thực hiện trong thời gian rảnh.

Tuy chỉ là thử nghiệm ngắn nhưng các bạn vẫn có cơ hội tiếp tục hợp tác vói dự án trong tương lai nếu tiến triển tốt.

ỨNG TUYỂN: Điền đầy đủ thông tin tại: http://bit.ly/apply-fainpark

Thông tin liên hệ:

SDT: 0838445699  gặp Anh Khoa

Email: info.fainpark@gmail.com