Top 3 từ điển tiếng anh nên dùng

0

Raoviec.net chia sẻ các bạn 3 từ điển khá hữu ích:

1. https://www.ozdic.com/
– Dùng trong tình huống: Bạn định viết/ nói về 1 chủ điểm nào đó những thiếu những từ, cụm từ được sử dụng đi kèm với từ đó, bạn hãy dùng Ozdic.
– Ví dụ: Bạn đang định viết về advertisements, mặt lợi hại của nó gì đó, bạn hãy type vào thanh tìm kiếm: advertisement. Và đây là kết quả bạn tìm được: https://www.ozdic.com/collocation-dictionary/advertisement
Rất nhiều từ hay như misleading, discreet hiện ra để bạn match vs từ Advertisements đó nhá.
– Điểm yếu: Nó không có nghĩa đi kèm nên bạn sẽ cần phải check lại nghĩa các từ mà nó gợi ý cho mình (bằng từ điển mục 2)

2. http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
Đây là từ điền để tìm kiếm nghĩa 1 từ đơn thôi, bình thường như các từ điển khác bạn dùng nhưng tôi thích oxford, đơn giản vì nó rất rõ ràng, chi tiết và đầy đủ. Bạn có thể dùng Cambridge, Longman…. cũng tốt cả, but tôi thì thích Oxford nên tôi chọn share với bạn cái mà tôi thích nhất và thấy tốt nhất.
Nếu bạn dùng ozdict ở phía trên và tìm ra được từ misleading, nhưng bạn không biết nghĩa của nó. Hãy dùng oxford để tra.

3. http://www.thesaurus.com/
– Dùng trong tình huống: Bạn muốn tìm từ đồng nghĩa paraphrase cho 1 từ bạn đã biết.
– Điểm mạnh: Rất nhiều từ, được đánh giá mức độ đồng nghĩa bằng mức độ của màu cam (bạn hãy thử 1 từ thì sẽ hiểu điều tôi đang nói)
– Điểm yếu: Có nhiều từ trong tiếng Anh đồng nghĩa với nhau, nhưng trong một số context nó sẽ không được dùng thay thế cho nhau. Hoặc đồng nghĩa với nhau nhưng 1 từ là nội động từ, 1 từ là ngoại động từ, hoặc không 1 từ đi cùng với giới từ “with” trong khi một từ đi cùng giới từ “to” – đó là chuyện thường. Vậy nên để sử dụng đúng từ đồng nghĩa, bạn cũng cần phải tra lại bằng từ điển mục 2.

Theo Kien thuc kinh te