Làm Việc Thêm Tết 2021 Nhân Lương 400% Theo Luật Lao Động

Tết Dương lịch 2021 chính là thời điểm có hiệu lực của Bộ luật Lao động năm 2019. Trường hợp phải đi làm vào ngày này, người lao động có thể nhận tối thiểu 400% tiền lương ngày làm việc bình thường. https://shorten.asia/HwRqdDmEhttps://shorten.asia/HwRqdDmE Nghỉ Tết Dương lịch 2021 được hưởng nguyên lương Theo đó, khoản

Xem thêm