Tổng quan

Thông báo : Công ty MTV Delicious Sake TUYỂN DỤNG
– Tuyển nhân viên bán hàng SAKE LẮC tại điểm bán
– Mức lương : 17-25k/1h
– Được chọn chi nhánh làm trên hệ thống ( Quận 3 , Quận 5, Quận 7 , Quận 10 , Quận 11.) ưu tiên chọn làm gần nhà
– Dành cho các bạn sinh viên muốn tìm việc làm xoay ca , chỉ cần 1 tuần đăng kí đủ 6 ca. Rảnh giờ nào đăng kí giờ đó , không ép buộc. ( Ca chìu : 14h-18h , ca tối : 18h-22h)
– Ưu tiên ca chiều : 14h – 18h các quận 5 và quận 7. Ứng tuyển đi làm ngay

Ứng tuyển vị trí này