Nhân Viên Bảo Trì kiêm Hành Chính

Application deadline date has been passed for this Job.
Full Time
 • Lương Thoả thuận
Thông tin công việc

Point Avenue đang tìm kiếm Admin Maintenance. Là một Admin Maintenance, bạn sẽ chịu trách nhiệm với việc quản lý hầu như các nhiệm vụ liên quan đến các công việc hành chính của nhóm như giám sát hệ thống máy tính của tổ chức, nâng cấp và cài đặt phần cứng và phần mềm mới cũng như khắc phục sự cố. Bạn cũng sẽ hỗ trợ hoạt động của trung tâm. Ứng viên tiềm năng của chúng tôi  là một có kỹ năng viết và nói Tiếng Anh và Tiếng Việt xuất sắc, cùng với khả năng duy trì hệ thống mạng và mạng nội bộ.

Point Avenue is looking for Admin Maintenance. As our Admin Maintenance, he/she will be responsible for managing mostly Administration-related tasks for the team to oversee the organizations’ computer systems, upgrade and install new hardware software, and perform troubleshooting. He/she also supports the center’s operation. To be successful, he/she must be a competent professional with excellent English and Vietnamese writing and oratory skills, along with the ability to maintain hardware items. 

Location: Hanoi Center – Cau Giay – 03 Vu Pham Ham  

Working  Schedule: 

 • 5 days per week with 2 days off on Monday and Thursday 

Working Hours: 9 hours per day includes 1 hour for lunch break

 • 13:00 to 21:00 on weekdays. 
 • 8:30 to 19:00 on weekend 

Trách nhiệm và nghĩa vụ

Responsibilities and Duties

1.Quản lý và Bảo trì IT (30%)

IT management and maintenance (30%):

 • Quản lý các hoạt động IT cần thiết, bao gồm hệ điều hành, hệ thống email, laptop, máy tính bàn, phần mềm và phần cứng,….

Maintain essential IT operations, including , email systems, laptops, desktops, software, and hardware,… 

 • Nâng cấp, cài đặt và cấu hình phần mềm và phần cứng.

Upgrade, install and configure new hardware and software

2. Quản lý hậu cần (30%): 

Logistical management (30%):

 • Theo dõi các vật dụng cần thiết cho cả trung tâm, bao gồm vật tư văn phòng và vệ sinh

Keep track of necessary items for the entire center, including office and cleaning supplies 

 • Chủ động trong việc xác định nhu cầu và tạo đơn đặt hàng để đảm bảo sự sẵn sàng hoạt động của trung tâm

Be proactive in identifying and creating purchase order needs to ensure the center’s operational readiness.

 • Tiến hành kiểm tra hàng ngày vệ sinh và bảo trì của văn phòng bằng cách quản lý nhân viên vệ sinh, kiểm tra lớp học và cơ sở vật chất của trung tâm hàng ngày, xác định lỗi hệ thống, đưa ra giải pháp

Conduct daily inspections of office cleanliness and maintenance by managing cleaning staff, daily checking center’s classroom and facility, identifying system problems, recommending solutions

3. Hành chính (15%): 

Administration (15%):

 • Hỗ trợ phụ huynh và học sinh với các nhu cầu, chào đón và hộ tống khách, làm việc với điện thoại, và chỉ đạo nhân sự cho các nhân viên phù hợp

Assist parents and students with needs, greet and escort guests, work on phone lines, and direct personnel to appropriate staff members 

4. Hoàn thành các nhiệm vụ khác được giao bởi người giám sát (10%)

Complete other tasks assigned by the first line supervisor (10%) 

Benefits: 

 • Competitive salary
 • Stable 2-year full time employment contract
 • Premium Healthcare insurance
 • Free gym membership
 • 22+ paid leave days per year
 • Team building and other activities
 • International professional working environment

Qualifications

 • Bachelor’s Degree. Candidate had information technology/computer science or relevant degree is encouraged to apply
 • Experience with or knowledge of operating systems (MS Exchange, Active Directory, and other Windows-based systems), current equipment and technologies, enterprise backup and recovery procedures, and system performance monitoring
 • Good at office IT skills and ability to explain technical information clearly
 • Good English and Vietnamese writing and oratory skills. 

 

Email and Social Media

careers@pointavenue.com

CV subject: PAV_[Position]_[Your name]

E.g: PAV_Linh Vu_ Admin Maintenance