Trợ Lý Nhân Sự

Application deadline date has been passed for this Job.
Freelance
  • Lương 6.000.000
Thông tin công việc

-Lên kế hoạch tuyển dụng, đưa quản lý cấp trên phê duyệt và trực tiếp điều phối, triển khai kế hoạch đó

-Đăng tin tuyển dụng

-Tiếp nhận hồ sơ ứng viên và sàng lọc ra những ứng viên phù hợp trước khi sắp xếp lịch phỏng vấn

-Hỗ trợ quá trình chuẩn bị trước, trong và sau phỏng vấn

-Duy trì gắn kết và hỗ trợ ứng viên nhận việc