Packages

Price and Plans

Gói Free

0.00 only

Bạn được xem 200 hồ sơ ứng viên miễn phí trong vòng 3 Tháng.

Được xem 200 Hồ sơ ứng viên 3 Tháng(thời hạn)

1000 CV Pack

49.00 only

Your Resume for Job Pack is the most useful tool for introducing yourself to a potential company. You can use your resume or CV to respond to an advertised job vacancy.or more...

Được xem 25 Hồ sơ ứng viên 5 Ngày(thời hạn)

Gói Công ty/cửa hàng nhỏ

0.00 only

Bạn được xem 50 hồ sơ ứng viên miễn phí trong vòng 10 ngày.

Được xem 50 Hồ sơ ứng viên 10 Ngày(thời hạn)

Gói không giới hạn

0.00 only

Bạn được xem 200 hồ sơ ứng viên miễn phí trong vòng 30 ngày.

Được xem 200 Hồ sơ ứng viên 30 Ngày(thời hạn)
20,00030 Ngày

Gói cơ bản

 • Single Submission
 • 30 days duration
 • 3 Tin đăng miễn phí 0 Tin nổi bật Hiển thị trong vòng 30 ngày Hỗ trợ 1-1 24/7
Đăng ký ngay
300,00030 Ngày

Gói tiêu chuẩn

 • 10 Maximum Jobs in 30 Ngày
 • 45 days duration
 • 10 Tin đăng miễn phí 2 Tin nổi bật Hiển thị trong vòng 30 ngày Hỗ trợ 1-1 24/7
Đăng ký ngay
800,0002 Tháng

Gói vàng

 • 30 Maximum Jobs in 2 Tháng
 • 6 months duration
 • 30 Tin đăng miễn phí 5 Tin nổi bật Hiển thị trong vòng 60 ngày Hỗ trợ 1-1 24/7
Đăng ký ngay
1,200,00060 Ngày

Gói khủng

 • 50 Maximum Jobs in 60 Ngày
 • 1 years duration
 • 50 Tin đăng miễn phí 15 Tin nổi bật Hiển thị trong vòng 60 ngày Hỗ trợ 1-1 24/7
Đăng ký ngay