Archives

thumbnail
0 comment

Các bước đào tạo…

Lập kế hoạch chi tiết nội dung đào tạoKế hoạch bao gồm các vấn đề sau: Kiến thức về thực đơn, cách tư vấn cho..

Read More
thumbnail
0 comment

Bạn đã sẵn sàng…

Hic năm cuối sắp ra trường rồi mà mình vẫn chưa biết phải học những kỹ năng gì để hỗ trợ cho việc đi làm...

Read More