NHÂN VIÊN KINH DOANH

Application deadline date has been passed for this Job.
Full Time
  • Lương 12-20TR
Thông tin công việc
  • Thực hiện công tác tư vấn cho khách hàng các dòng Smart home 
  • Duy trì và phát triển quan hệ với các khách hàng hiện có của công ty.
  • Phối hợp với các bộ phận liên quan để hoàn thành công việc chung.
  • Các công việc khác được cấp trên giao