[Q.3] BÁNH BÈO QUY NHƠN – Tuyển dụng: Nhân viên bán hàng Ca sáng – 33k/h – Bao ăn

Ca sáng Part Time
Thông tin công việc

Quyền lợi: Lương cơ bản 33k/h, cộng doanh số và một phần ăn sáng mỗi ngày

Mô tả công việc: Bán bánh cho khách đi đường buổi sáng

Khu vực làm việc:
– Quận 3
Giờ làm việc: 6h00 – 9h00 Sáng, Làm cố định từ Thứ 2 – Thứ 6.

Yêu cầu:
– Nữ, giao tiếp tốt, hoà đồng trong công việc
Có xe di chuyển
– Phải làm 5 buổi mỗi tuần từ Thứ 2 đến Thứ 6.
Cần việc gấp liên hệ: 0329704543

ĐIỀN THÔNG TIN ỨNG TUYỂN NGAY: https://forms.gle/ZLp9JzuFWFp3eTrC9

Tham khảo việc làm parttime tại đây!