CHUỖI CỬA HÀNG PHỞ 24 TIẾP TỤC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Full Time Part Time
Thông tin công việc

CHUỖI NHÀ HÀNG PHỞ 24 TUYỂN DỤNG:

CHUỖI CỬA HÀNG PHỞ 24- TUYỂN DỤNG FULL-TIME/PART-TIME
Vị trí : Phục vụ/Bếp/Thu Ngân
Khu vực: Quận 2, 5, 6, 7, Nhà Bè, Bình Chánh, Gò Vấp
MỨC THU NHẬP:
– Parttime: 𝟐𝟎 – 𝟐𝟐𝐤 (PC phần ăn)
– Fulltime: 𝟓𝐭𝐫 -𝟕𝐭𝐫 (PC phần ăn, gửi xe BHXH, BHTN,BHTN)
YÊU CẦU CÔNG VIỆC:
– Nam/ Nữ từ đủ 18 tuổi trở lên
– Nhanh nhẹn, chăm chỉ, chịu khó, trung thực.
Ca làm:
– Ca 4A (10:00 AM – 2:00 PM)
– Ca 4B (6:00 PM – 10:00 PM)
– Ca 8A (6:00 AM – 2:00 PM)
– Ca 8B (2:00 PM – 10:00 PM)
Môi trường năng động, hòa đồng, ca làm linh động

ĐIỀN THÔNG TIN CLICK ỨNG TUYỂN NGAY>>