50 Phím Tắt Cần Biết Trong Microsoft Word 2013

37 Comments

Trong Word 2013, thay vì dùng chuột, bạn có thể sử dụng bàn phím để thực hiện nhiều thao tác khác nhau, không chỉ đơn giản là đóng, mở hay tạo văn bản.

Dưới đây là danh sách các phím tắt hữu dụng trong Word 2013:

  Phím tắt Công dụng
1 Ctrl+N Tạo văn bản mới
2 Ctrl + O Mở tài liệu
3 Ctrl + W Đóng tài liệu
4 Ctrl + S Lưu tài liệu
5 F12 Lưu mới
6 Ctrl + P In tài liệu/ xem bản in
7 Ctrl + F6 Thay đổi giữa các tài liệu Word
8 Alt, F, R (lần lượt) Mở tài liệu gần đây
9 Alt + Ctrl + P Chuyển sang chế độ xem bản in
10 Alt + Ctrl + O Chuyển sang chế độ xem Outline
11 Alt + Ctrl + N Chuyển sang chế độ xem bản nháp
12 Ctrl + cuộn chuột Phóng to, thu nhỏ
13 Alt rồi bấm w, q Mở menu Zoom
14 Alt + Ctrl + S Chia cửa sổ văn bản
15 Alt + phím space Mở menu
16 Alt + F4 Thoát khỏi Word
17 Ctrl + 1 Đặt khoảng cách giữa các dòng là 1
18 Ctrl + 2 Đặt khoảng cách giữa các dòng là 2
19 Ctrl + 5 Đặt khoảng cách giữa các dòng là 1,5
20 Ctrl + 0 Thêm hoặc xóa khoảng cách trong đoạn
21 Ctrl + R Căn phải
22 Ctrl + L Căn trái
23 Ctrl + E Căn giữa
24 Ctrl + J Căn toàn trang
25 Ctrl + Shift + N Chuyển về trạng thái bình thường
26 Mũi tên trái/phải Nhảy sang ký tự trái/phải
27 Ctrl + mũi tên trái/phải Nhảy sang từ bên trái/bên phải
28 End/ Home Nhảy sang đầu dòng/cuối dòng
29 Mũi tên lên/xuống Nhảy lên/xuống một hàng
30 Ctrl + Mũi tên lên/xuống Nhảy lên/xuống một đoạn
31 Ctrl + End/ Home Nhảy lên đầu/cuối văn bản
32 Ctrl + G/ F5 Đến trang, đánh đấu, bảng biểu
33 Alt + Ctrl + Z Quay lại đoạn văn bản vừa chỉnh sửa
34 Shift + F5 Chuyển đến đoạn chỉnh sửa cuối cùng
35 Ctrl + Shift + F5 Đến, chỉnh sear và cài đặt đánh dấu
36 Ctrl + H Mở cửa sổ tìm và thay thế
37 Ctrl + H rồi Alt + D Mở cửa sổ tìm kiếm
38 Shift + F4 Lặp lại lệnh tìm kiếm cuối cùng sau khi đóng cửa sổ
39 Ctrl + Tab Chuyển đổi giữa menu tìm kiếm và văn bản
40 Esc Đóng cửa sổ tìm kiếm đang hoạt động
41 Alt + Shift + D Chèn ngày tháng
42 Alt + Shift + P Chèn số trang
43 Alt + Shift + t Chèn giờ
44 Ctrl + F9 Chèn
45 F7 Chọn lệnh spelling (kiểm tra chính tả)
46 Alt + Ctrl + M Chèn bình luận
47 Alt + Shift + C Đóng cửa sổ review nếu đang mở
48 Ctrl Hiển thị các ký tự không được in
49 Ctrl + Shift + G Mở hộp đếm chữ trong văn bản
50 Alt + phím space, phím mũi tên rồi Enter Di chuyển cửa sổ tìm kiếm

Theo ictnews

Leave us a comment

logged inYou must be to post a comment.